Škola Prapořiště

Prapořiště 100, 345 06

Platby

Stravné - platné od 01.01.2017

MŠ - půldenní           30,- Kč/den
MŠ - celodenní 38,- Kč/den
25,- Kč/den

Platby jsou formou přímého inkasa vždy k 21. v měsíci (pokud 21. připadá na sobotu - pak ke 20., pokud 21. připadá na neděli - pak k 22.).
Inkasuje se za uplynulý (minulý) měsíc - dohromady stravné a školné. V případě neprovedení platby bude zákonný zástupce dítěte/žáka vyzván, aby úhradu provedl v hotovosti ve škole do 3 dnů a upozorněn na porušení školního řádu (včetně upozornění na důsledky, které z opakovaného porušení mohou nastat).

Vratná záloha se vybírá při nástupu dítěte/žáka do MŠ/ZŠ v hotovosti ve výši 500,- Kč. Tato záloha se bude vracet po skončení docházky dítěte/žáka do naší MŠ/ZŠ. Při odchodu v průběhu školního roku se vrací tato záloha bezprostředně, při odchodu po skončení školního roku v období 25. - 31. 8. probíhajícího roku.

Školné - platné od 01.01.2009

MŠ                          350,- Kč/měsíc
MŠ - do dvou let věku dítěte (40 hod./týd.)    250,- Kč/měsíc
ŠD 100,- Kč/měsíc

Školné v MŠ - měsíce červenec a srpen se počítají dohromady jako měsíc jeden.

n(01).jpgn(03).jpgn(05).jpgn(06).jpgn(07).jpgn(08).jpgn(09).jpgn(10).jpgn(11).jpgn(12).jpgn(13).JPGn(14).jpgn(15).jpgn(16).jpgn(17).jpgn(18).JPGn(19).JPGn(20).JPGn(21).jpgn(22).jpgn(23).JPGn(25).jpgn(26).jpgn(27).jpgn17c.jpgn97.jpgn_05.jpgn_100.jpgn_101.jpgn_102.jpgn_103.jpgn_104.jpgn_105.jpgn_107.jpgn_108.jpgn_109.jpgn_110.jpgn_111.JPGn_112.jpgn_113.jpgn_114.jpgn_115.JPGn_116.JPGn_117.jpgn_11b.jpgn_11c.jpgn_12.jpgn_121.jpgn_122.jpgn_123.jpgn_124.jpgn_125.jpgn_126.JPGn_127.JPGn_128.JPGn_129.jpgn_13.jpgn_130.jpgn_132.jpgn_133.jpgn_134.jpgn_135.jpgn_136.jpgn_139.jpgn_14.jpgn_140.jpgn_141.jpgn_142.jpgn_143.jpgn_144.jpgn_145.jpgn_147.JPGn_150.jpgn_151.jpgn_153.jpgn_154.jpgn_155.jpgn_156.jpgn_158.jpgn_159.jpgn_16.jpgn_160.jpgn_162.jpgn_163.jpgn_166.jpgn_167.jpgn_168.jpgn_17.jpgn_17d.jpgn_17f.jpgn_18.JPGn_18e.jpgn_18g.jpgn_190.jpgn_19b.JPGn_20.JPGn_200.jpgn_20b.jpgn_20ba.jpgn_21.jpgn_22.JPGn_23.jpgn_24.jpgn_24b.jpgn_28.jpgn_29.JPGn_30.jpgn_31.JPGn_32.jpgn_33.jpgn_34.jpgn_35.jpgn_36.jpgn_37.jpgn_38.jpgn_39.jpgn_40.JPGn_41.JPGn_42.jpgn_43.JPGn_44.jpgn_45.jpgn_46.JPGn_47.jpgn_48.JPGn_49.jpgn_50.jpgn_51.jpgn_52.jpgn_53.jpgn_54.jpgn_55.jpgn_56.jpgn_57.jpgn_58.jpgn_59.jpgn_60.jpgn_61.jpgn_62.JPGn_63.jpgn_64.jpgn_65.jpgn_66.jpgn_69.jpgn_70.jpgn_71.jpgn_72.jpgn_74.jpgn_75.jpgn_76.jpgn_77.jpgn_78.jpgn_79.jpgn_82.jpgn_83.jpgn_85.jpgn_88.jpgn_89.jpgn_90.jpgn_91.jpgn_92.jpgn_93.jpgn_94.jpgn_95.jpgn_96.jpgn_98.jpg
n_391.jpg
n_351.jpg
n_100.jpg
n_415.jpg
n_470.jpg
n_33.jpg
n_80.jpg
n_176.JPG
n_214.jpg